CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa ważną rolę w filozofii naszej firmy. Jako firma odpowiedzialna społecznie, angażujemy się w wydarzenia, które mają miejsce wokół nas. Potrzeby ludzi, nieszczęścia w naszym lokalnym otoczeniu, nie są nam obojętne, dlatego podejmujemy określone działania na rzecz pozytywnych zmian. Staramy się aktywnie wspierać różnorakie akcje społeczne i charytatywne – te lokalne i te ogólnopolskie.

Projekty CSR'owe:

Szlachetna paczka

Wspieranie placówek oświatowych

Wspieranie integracji społeczności lokalnych (pikniki rodzinne, festyny osiedlowe)

Inicjatywy integracyjne dla pracowników

Promocja zdrowego stylu życia

Społeczność