Transport towarów niebezpiecznych (ADR)

MKW Suchecki wykonuje usługi transportowe towarów niebezpiecznych ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Towarem niebezpiecznym określa się przedmioty i materiały, których przewożenie jest zabronione na podstawie przepisów transportowych lub też dopuszczone tylko na warunkach podanych w tych przepisach. Transport materiałów niebezpiecznych wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych na potrzeby realizowanej usługi, dotyczących środku transportu oraz pakowania, gdyż każdy produkt ma określone wymagania. Nasi kontrahenci mogą liczyć na kompleksową pomoc odnośnie warunków i wymagań, w jakich transport powinien zostać zrealizowany.
Każdy kierowca posiada zaświadczenie o przeszkoleniu do przewozów towarów niebezpiecznych ADR, a wszystkie jednostki transportowe są do tego celu przystosowane.

W organizacji transportu ADR zapewniamy:

  • sprawność, szybkość i terminowość dostaw
  • transport door to door
  • optymalny wybór odpowiedniego środka transportu
  • dostępność samochodów od 1T do 24T
  • kompleksowe doradztwo naszej certyfikowanej kadry pracowniczej

Galeria

Pozostałe usługi